Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Üniversitemiz, 1843 yılından beri Vakıf Gureba Hastanesi olarak hizmet etmiş olan bir kurumun güçlü ve köklü temelleri üzerinde 24 Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur. Anabilim dalımızda aynı tarihte göreve başlamıştır. İçinde suit ve özel odalarında bulunduğu 40 yataklı bir klinik, her gün hizmet veren iki ameliyathane, dört yerel, bir de semt polikliniği olmak üzere beş poliklinik ve ana bilim dalımız öğretim üyelerinin kurucu ve yöneticisi olduğu bir “bilimsel araştırma merkezi” olarak görev yapmaktadır. 

Cuma günleri hizmet süreci yarım gün olarak devam etmekte olup bu günlerde sürenin diğer yarısı eğitim toplantısı ve bilimsel araştırmalarla geçmektedir. Ayrıca her salı ve perşembe sabahları birer saat bilimsel toplantılar yapılmaktadır. 
Anabilim dalımız koordinatörlüğünde her hafta Genel Cerrahi-Gastroenteroloji-Radyoloji-Patoloji-Onkoloji ortak konseyi toplanmaktadır. 

Yine anabilim dalımız koordinatörlüğünde iki haftada bir kez Genel Cerrahi-Radyasyon Onkolojisi-Radyoloji ortak konseyi ile Genel Cerrahi-Endokrinoloji- Patoloji-Radyoloji ortak konseyleri toplanmaktadır. 

Günlük genel cerrahi poliklinikleri yanında haftanın her günü düzenli olarak spesifik hastalık poliklinikleri (Meme, Üst GİS, Kolorektal, Endokrin, Hepatobilier ve Obezite) bu bilim dallarındaki ilgili öğretim üyelerinin aktif katılımıyla yapılmaktadır. 

Prof. Dr. Mustafa Erhan AYŞAN
(Anabilim Dalı Başkanı)